top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Welcome To

Cardiff

Friends Of The Earth

Cardiff Friends of the Earth is part of a movement to create a safer climate, flourishing nature, and healthy air, food and water. We want to improve the local environment for everyone in our community to enjoy – as well as supporting local and global efforts to protect the planet.

Mae Cyfeillion y Ddaear Caerdydd yn rhan o fudiad i greu hinsawdd fwy diogel, natur lewyrchus, ac aer, bwyd a dŵr iach. Rydyn ni am wella'r amgylchedd lleol i bawb yn ein cymuned ei fwynhau - yn ogystal â chefnogi ymdrechion lleol a byd-eang i amddiffyn y blaned.
 

Upcoming Events

Join Us

DSC_0381 copy.jpg
bottom of page